DEARBHÚ INFHEISTÍOCHTA AN AE

1. TCP: Múnlaí Sliocht Foirfe 230D agus 230S

  1. Ainm agus seoladh an mhonaróra: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4 Littleton, CO 80125
  2. Eisítear an dearbhú comhréireachta seo faoi fhreagracht iomlán an mhonaróra.
  3. Cuspóir an dearbhaithe:

leathanach1image59531392                     leathanach1image59529520

Múnla Sliocht Foirfe Múnla shliocht foirfe 230S

 

  1. Tá cuspóirí an dearbhaithe a thuairiscítear i bpointe 4 i gcomhréir le reachtaíocht chomhchuibhithe ábhartha an Aontais: Rialachán (AE) 2016/425.
  2. De réir EN341: 2011-1A / RFU PPE-R / 11.128 Leagan 1 agus EN360: 2002. Comhlacht Ainmnithe: Seirbhís Táirgí TÜV SÜD GmbH CE0123Feidhmigh sé cineál-scrúdú an AE agus d’eisigh sé uimhir teastais scrúdaithe cineáil an AE: P5A 105743 0001 Rev. 00
  3. Tá an TCP faoi réir ag an nós imeachta um measúnú comhréireachta comhréireacht le cineál bunaithe ar dhearbhú cáilíochta an phróisis atáirgthe Modúl C2 faoi fhaireachas an chomhlachta dá dtugtar fógra TÜV SÜD, CE 0123.
  4. Sínithe le haghaidh agus thar ceann: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4Littleton, CO 80125

 

Ron Naranjo
Uachtarán, C3 Manufacturing
leathanach1image59531808